Vertaald door: Peter Bergsma
Gebonden | 208 blz. | € 19,95
ISBN 978 90 5936 002 0

Koop of bestel het boek bij
uw plaatselijke boekhandel
of bestel via
onze webshop

 
- Titelpagina
- Leesfragment
- Recensies
 

Portret van een jongeman (2002)

'Coetzees portret van deze bloedserieuze, licht contactgestoorde, navelstaarderige jongeman met zijn allesverzengende schrijversambities werkt aanvankelijk vooral op de lachspieren. Johns malle denkbeelden over de vrouw als muze (een voorwaarde èn een gevaar voor het ware kunstenaarschap!), zijn eindeloze innerlijke monologen over literatuur, zijn blinde verering van Ezra Pound, en zijn gedichten over Portugese rivierkreeftvissers, bieden tal van komische momenten. Maar allengs wordt Portret van een jongeman beklemmender. Waar in andere Bildungsromans doorgaans een zekere vooruitgang te bespeuren valt, moeten we hier toezien hoe John zich langzaam maar zeker in een hoek schildert waar hij niet meer uitkomt: 'Ellende is zijn element. In ellende voelt hij zich als een vis in het water. Als ellende zou worden afgeschaft, zou hij niet weten wat hij met zichzelf aan moest.' - Corine Vloet in NRC Handelsblad

'Het allerbelangrijkste van dit Portret is het verband dat Coetzee al vroeg in zijn leven bepalend vindt voor alle kunst: de mate waarin zij door de liefde is geïnspireerd. Van het begin af aan is de betrekking tussen kunst en liefde voor hem essentieel. En hij heeft gelijk: wat met liefde wordt geschapen, zal ten eeuwigen dage bloeien, maar wat zonder liefde wordt gemaakt, is voor altijd gedoemd.
Zo eenvoudig is het' - Willem Kuiper in de Volkskrant

'Ik was juist in die jaren een paar maal in Zuid-Afrika en ervoer het effect van de roman op de gemeenschap waarin hij speelt. In de discussies met blanke Afrikaners bleek hoezeer ze worstelden met de aanpassing aan de veranderde omstandigheden. Hoe ze worstelden met schuld en verantwoordelijkheid. Hoe ze zich voortdurend rechtvaardigden. Hoe ze het onrecht dat hen werd aangedaan weigerden af te zetten tegen het onrecht dat ze zelf anderen aandeden. Ik probeerde erachter te komen hoe Coetzee het doet, wat er gebeurt, waar het gebeurt. Pathos en effectbejag zijn hem vreemd. Hij haalt de lezer binnen, stukje bij beetje als een goede visser. Hij is een slimme vos, hij laat zich niet betrappen. Hij ontsnapt. Hij is de Houdini van de literatuur.'
Nelleke Noordervliet over Portret van een jongeman tijdens het Coetzee-festival

Recensie op Humo.be

Recensie op DeRecensent.nl

Recensie in De Groene Amsterdammer

 
 

 
copyright (c) 2016 Uitgeverij Cossee - www.cossee.com
 
 
 
Naar Cossee.com