Vertaald door: Peter Bergsma
Gebonden | 304 blz. | € 22,90
ISBN 978 90 5936 169 0

Koop of bestel het boek bij
uw plaatselijke boekhandel
of bestel via
onze webshop

 
- Titelpagina
- Leesfragment
- Recensies
 

Dagboek van een slecht jaar (2007)

'Drie melodieën, ook als die uit taal bestaan, in één keer in je hoofd afdraaien, het leidt tot een kakofonie van verward gebabbel waaruit je hooguit individuele flarden bijblijven. De eenvoudige solist die de lezer is, kan slechts pagina na pagina drie keer opnieuw beginnen, of zwichten voor de simpelste verleiding en de drie partijen om beurten uitlezen – om achteraf te zien of het geheel meer is dan de som der delen. Laat het meteen gezegd zijn: dat is zo. De ongebruikelijke opmaak van Coetzees Dagboek van een slecht jaar is meer dan een plagerig geintje, meer dan een typografische strategie om de verwarring die erin onder woorden wordt gebracht ook lijfelijk op de lezer over te dragen' - Michaël Zeeman in de Volkskrant

'Wat is het geheim van deze schrijver die, goed of slecht, toch altijd indrukwekkend is en wiens boeken zo’n lange nawerking hebben?
Het is denk ik de nietsontziende oprechtheid van zijn schrijven, de onthutsende observaties van menselijke tekorten en eigen tekorten, de ontstentenis van literair vluchtgedrag in ironie en ornamentiek. Hij is een schrijver die je met je neus in je eigen troebele beweegredenen drukt. Een ernstig en somber mens, die zonder veel illusies zijn eigen drijfveren en die van de mensen om hem heen doorziet en neerzet. „Ik schrijf over rusteloze zielen”, schrijft hij in zijn zojuist verschenen Dagboek van een slecht jaar, en dat klopt, zijn personages zijn altijd op zoek naar waarheid, en naar een manier om ermee om te gaan. Literatuur is bij hem geen tijdverdrijf of divertissement maar een levensnoodzaak' - Rob Schouten in Trouw

'Dit zeer slim geconstrueerde boek gaat over alles tegelijk: de verhouding fictie-werkelijkheid en filosofie-realiteit, de liefde, het ouder worden, seks, engagement etc. Een spannend en voor herlezen eindeloos geschikt boek. Uniek in alle opzichten' - Drs. Ceen van der Pluijm voor BND|Biblion

'Wat de essays vooral zo prikkelend maakt, is dat de schrijver allerlei vanzelfsprekende aannames die het publiek en onze politieke leiders klakkeloos hanteren, op provocerende wijze bevraagt en ter discussie stelt' - Alle Lansu in Het Parool

'Dagboek van een slecht jaar is de kroniek van een naderende dood, een einde dat zich aankondigt op de plek waar de dialectiek van de verlichting zijn barbaarse keerzijde nog schaamtelozer dan elders ten toon spreidt. De aantekeningen verwijzen naar een bestaan dat terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat – miserable, brutish and short, zoals Hobbes schreef.
Wij leven in de nadagen – niet alleen de 72 jaar oude JC, met zijn beginnende Parkinson, wij allemaal. In de nadagen van de westerse democratieën, waar het beleid allang bepaald wordt door overspannen veiligheidsdiensten, financieel-economische crises en permanente grondstoffenoorlogen. In de nadagen van de publieke intellectueel, die daar met zijn machteloze strong opinions niet meer op kan reageren. En in de nadagen van de menselijke soort zelf, met zijn overontwikkelde intellect onherroepelijk een tot mislukken gedoemd experiment van de evolutie. Op het continent met de meeste giftige slangen, spinnen en jellyfish ter wereld is de natuur alweer bezig de menselijke soort af te stoten.'
Heleen Pott over Dagboek van een slecht jaar tijdens het Coetzee-festival

Recensie op DeRecensent.nl

Recensie in Vrij Nederland

Recensie in De Groene Amsterdammer

 
 

 
copyright (c) 2016 Uitgeverij Cossee - www.cossee.com
 
 
 
Naar Cossee.com